Döviz Bürolarında Yönetmeliğe Uygun Kamera Görüntü Sistemi Yaptırılıma Zorunluluğu Getirilmiştir. Ankara Döviz bürosu kamera sistemi kurulumu yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmaktadır.  MADDE 26 – (1) Yetkili müesseseler işlem yapılan her bir vezne, para makinesi ile işlem yapan kişileri gösterecek şekilde yeterli sayıda kamera veya görüntü kayıt sistemini çalışır şekilde kurulu...